header foto header foto header foto header foto
 

Jongste jeugd

De Jongste jeugd zijn de jongste spelers van de vereniging. In de jongste jeugd maken veel nieuwe leden en hun ouders voor het eerst kennis met de hockeysport en de vereniging Hisalis. Hier wordt in veel gevallen de basis gelegd voor een lange relatie tussen de leden en de vereniging. Het is daarom belangrijk om veel aandacht te besteden aan wat de leden van Hisalis mogen verwachten, en wat Hisalis van de leden en hun ouders verwacht (zie ook de informatie op deze pagina). Hisalis wil een vereniging blijven met een familiair karakter; onderling respect, veiligheid en sportiviteit zijn voor ons belangrijke kernwaarden. De club verwacht van de leden (en hun ouders) een actieve bijdrage in het uitvoeren, begeleiden of organiseren van activiteiten binnen de vereniging. Dit zal in de Jongste Jeugd uitgedragen worden. In de Jongste Jeugd wordt spelenderwijs met de hockeysport kennisgemaakt. Het doel is om de kinderen in een veilige omgeving enthousiast te maken/houden voor de hockeysport. In de loop van de jaren worden meer technieken aangeleerd en met meer kinderen in een team wedstrijdjes gespeeld. Dit moet uiteindelijk leiden tot elftallen die klaar zijn om op een heel veld te gaan hockeyen (vanaf de juniorenlijn).


Funkey hockey

Sinds het begin van het seizoen 2013- 2014 is er voor de allerkleinsten Funkey hockey op de velden van Hisalis. Vanaf vijf jaar kunnen kinderen deelnemen in een speciale training die is opgezet om vooral lekker te bewegen, en daarnaast voorbereidend is op het ‘echte’ hockey. De kinderen rennen door en om de hoepels, duwen met stokken ringen voort, vangen, rollen en schoppen tegen zachte ballen, stampen als olifanten of springen als kikkers. Elke keer verzinnen de trainers wel wat anders in de gedachte van het Funkey-progamma. Daarna nog even gezellig met zijn allen een glaasje ranja drinken in het clubhuis om vervolgens naar huis te gaan en weer een weekje wachten.

Drietallen, zestallen, achttallen en elftallen

Kinderen vanaf zes jaar leren hockey spelen in het drietalhockey. Daarna, vanaf acht jaar, volgt zestalhockey. In de leeftijd tussen negen en elf jaar volgen respectievelijk achttalhockey en (uiteindelijk) elftalhockey.

Trainingen

De momenten waarop de trainingen plaatsvinden zijn niet 'vast', deze worden per seizoen opnieuw vastgesteld.

Samen winnen, samen verliezen

In de jongste jeugd spelen de kinderen niet tegen elkaar, maar met elkaar. De taak van de Jongste jeugd commissie (en trainers/ouders) is vooral te zorgen dat ze goed en sportief leren spelen, en dat ze zich thuis gaan voelen binnen de vereniging. Leren wat een teamsport is: samen winnen en soms ook samen verliezen. Voor de kinderen en hun ouders moet een omgeving gecreëerd worden waarin ze zich thuis en geborgen voelen.

Wedstrijden

De wedstrijden zijn ingedeeld in vier speelperioden: eerste periode, tweede periode, midwinter competitie en de derde periode. De wedstrijdsecretaris maakt iedere periode een schema van alle wedstrijden (dit schema is online te bekijken). De speeltijden worden uiterlijk de maandagavond voor het speelweekend bekend gemaakt. Vaak zijn nog niet alle ‘uit’-wedstrijd tijden bekend aan het begin van elke speelperiode. Zodra de tijden door de desbetreffende club zijn ingevoerd, komen deze in het schema te staan.

 

Keepers

Vanaf zestal hockey wordt er met een keeper gespeeld. Beleid is nog geen vaste keeper, maar deze positie te rouleren. Er zijn speciale trainingen voor de keepers in de Jongste Jeugd.

Afmelden

Indien een een kind niet kan deelnemen aan een wedstrijd is het belangrijk dat dit zo snel mogelijkwordt doorgegeven aan de coach. Als het team niet compleet is neemt de coach contact op met de lijncoordinator om een oplossing te vinden. Kinderen uit andere teams mogen invallen indien zij in dezelfde leeftijdscategorie spelen of in een lagere leeftijdscategorie. Let op: wanneer een team niet naar de wedstrijd komt kan de KNHB het team een boete opleggen.

Afgelastingen

Indien op vrijdagavond of zaterdagochtend blijkt dat de gesteldheid van de velden zo slecht is dat er op zaterdag-ochtend niet gespeeld kan worden, wordt de bezoekende vereniging op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt er een nieuwsbericht geplaatst op de Hisalis website. Bij afgelastingen van trainingen wordt zo spoedig mogelijk een nieuwsbericht geplaatst op de website.

Tenue

De wedstrijden worden gespeeld in officieel Hisalis Tenue. Als er een uit-wedstrijd gespeeld wordt tegen een club met een vergelijkbaar tenue, is het de bedoeling dat het uit-spelende team een ander shirt draagt.

In de winter kan het erg koud zijn, ook dan moet het tenue zichtbaar blijven, onder het shirt kan een t-shirt met lange mouwen worden gedragen, en onder de korte rok/broek een maillot of thermisch ondergoed.

Teamindeling

De KNHB kent een primaire opdeling op basis van leeftijd. Deze indeling is dus de basis die bepaald met welke spelers een team kan worden samengesteld. Afwijken van deze indeling is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het is belangrijk om te beseffen dat bij de teamindeling slechts in zeer beperkte mate (maar waar mogelijk wel) rekening kan worden gehouden met vriendjes/vriendinnetjes.

Voor de jongere kinderen zullen de teams slechts zeer zelden op sterkte ingedeeld worden. Bij de overgang van de eerstejaars-E naar de tweedejaars-E wordt er al wel meer gekeken naar het spelniveau. De ervaring leert dat kinderen er meer plezier aan beleven en meer leren als ze op min of meer gelijk niveau worden ingedeeld. De teams worden ingedeeld op bij hen passende competitieniveaus.

Gedurende een seizoen volgen coaches en trainers (in samenwerking met de Jongste jeugd commissie) de ontwikkeling van de kinderen. Als er kinderen zich binnen een seizoen buitengewoon sterk ontwikkelen zijn in bepaalde gevallen wijzigingen te overwegen (doch uitdrukkelijk: ongebruikelijk).

Let op: bij het begrip 'indeling op sterkte' moet bij deze jonge leeftijd vooral gedacht worden aan beleving, inzet, en fanatisme. Hockey-technische capaciteiten spelen hier ook mee, maar deze ontwikkeling is meestal een logisch resultaat van de eerder genoemde dimensies.

Coaches

De taken van een coach lopen erg uiteen, van wedstrijdbegeleiding tot organisatorisch, maar er is zeker ook een ‘vormende’ taak, namelijk het bijdragen aan de sportieve opvoeding van de kinderen. De coach zal gezocht worden bij de ouders van de kinderen die in het team spelen.

De coach begeleidt het team in het hockeyspel, maar ook bij de sociale vaardigheden daaromheen. Denk bijvoorbeeld aan het bedanken van een scheidsrechter, sportiviteit tijdens en na de wedstrijd en het opruimen van de velden. Het belangrijkste doel van het coachen op dit niveau is om het hockeyen voor de kinderen leuk, stimulerend, interessant en leerzaam te maken.

De organiserende taken van de coach zijn onder andere:

  • Afspraken maken voor het rijden naar wedstrijden

  • Wedstrijdformulier invullen

  • Eerste aanspreekpunt wanneer kinderen niet kunnen spelen

  • Overleg met lijncoördinator (en ouders)

  • Zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen

Bij de competitie horen ook de zogenaamde digitale wedstrijdformulieren (DWF) waarin de wedstrijdresultaten worden opgegeven. Een instructie over het DWF is hier te vinden. De uitslagen zijn belangrijk omdat de KNHB de sterkte van de teams hiermee kan afstemmen. De resultaten zelf worden overigens niet openbaar gemaakt in de Jongste Jeugd competitie.

Spelbegeleiding

Bij Hisalis treden de ouders in de Jongste Jeugd op als spelbegeleider. Hierdoor wordt de betrokkenheid van ouders vergroot, en dit is in het belang van de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen. Het speelveld is zo klein, en het spelersaantal zo gering, dat één spelleider of twee spelleiders in het veld voldoende is om de wedstrijdjes in goede banen te leiden. Bij de jongere kinderen vervullen de spelleiders in slechts beperkte mate de rol van 'scheidsrechter'. Het is dus ook niet nodig dat de spelleider een hockeyachtergrond heeft.

De ideale spelbegeleider is iemand die gevoel heeft voor het spelniveau, en vooral de sfeer waarin deze partijtjes gespeeld dienen te worden. Als spelleider zorg je er voor dat het spel en de wedstrijd op een voor iedereen prettige manier verloopt. Positief begeleiden is hierbij zeer belangrijk. Het verdient aanbeveling om per team een of twee vaste spelleiders te benoemen (bij voorkeur niet zijnde de coach) die zoveel mogelijk alle thuiswedstrijden van dat team begeleiden.

Bij de F-jeugd, waarin wordt gespeeld in twee drie-tallen, zijn altijd twee spelleiders per thuiswedstrijd nodig. In de meeste gevallen zal de tegenpartij eveneens een spelleider aanbieden. Bij de E-jeugd, waarin in zestallen of achtallen wordt gespeeld, zijn twee spelleiders raadzaam, zodat zij elkaar kunnen vervangen indien nodig. Zo nodig helpt de Jongste Jeugd commissie de spelleiders door middel van bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, dan wel op aanvraag van spelleiders zelf.

Elk team beschikt over eigen fluitjes en een stopwatch die aan het begin van het jaar door de lijncoordinator uitgedeeld worden. Informatie over de KNHB spelregels (voor ouders van spelers in de Jongste jeugd competitie) is hier te vinden.

 

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.