header foto header foto header foto header foto
 
Persberichten Mei
28

Derde veld goedgekeurd door gemeenteraad Lisse!

De gemeenteraad van Lisse heeft unaniem ingestemd met de aanleg van een derde veld op het complex van hockeyclub Hisalis! Fantastisch nieuws, want met het derde veld kan Hisalis weer verder doorgroeien! 

Hockey is al sinds lange tijd een groeisport. De KNHB had in 1998 125.000 leden; vandaag staat de teller al op ruim 240.000 leden, bijna een verdubbeling. De verwachting is dat dit op termijn doorgroeit naar ruim 300.000 of meer leden. Hockey is "volksport nummer twee”, aldus een zeer recent artikel in de Volkskrant.

Sinds ruim vier jaar heeft Hisalis te kampen met structureel ruimtegebrek. De club organiseert haar indelingen en trainingen al ruim dertig procent boven de KNHB capaciteitsnormen. Op de ledenvergadering in 2009 heeft het bestuur noodgedwongen moeten instemmen met een selectief toelatingsbeleid ten aanzien van nieuwe leden. De club moest de afgelopen jaren daarom kinderen soms het lidmaatschap weigeren.

Het ruimtegebrek is in het door de Gemeente Lisse uitgevoerde accommodatieonderzoek onlangs door Hospitality consultants bevestigd. De vereniging heeft een derde veld nodig, zowel uit het oogpunt van het huidige ledenaantal, de KNHB normering als ook de verwachte groei. 

De afdeling sport van de gemeente heeft op fantastische wijze alles voorbereid om het nieuwe veld nog deze zomer mogelijk te maken. De vereniging is hier zeer erkentelijk voor. Hisalis heeft de gemeente om semi-water velden verzocht, en niet om een (veel duurder) waterveld. De semi-watervelden bieden een optimale balans tussen aanleg- en exploitatiekosten enerzijds, en spelsnelheid anderzijds.

Over Hisalis

Hisalis is een echte familieclub waar gezelligheid en een goede omgang met elkaar voorop staan. Het motto is 'samen met elkaar, voor elkaar'. Leden in plaats van 'klanten'.

Bij Hisalis wordt zowel prestatief hockey, recreatief hockey en G-Hockey gespeeld. G-hockey is een begeleide vorm van hockey voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de aller-aller kleinsten is er Funkey op de zondag, een bewegings- en speltraining als voorbereiding op hockey.

Ons streven is om een club te zijn waarbij prestaties en (vooral) plezier in sport in harmonie naast elkaar bestaan. Wij vinden dat iedereen, van jong tot oud, op zijn eigen niveau bij Hisalis moet kunnen hockeyen. De club heeft uitstekende faciliteiten voor zowel het 'brede' hockey als ook het prestatieve hockey.

HC Hisalis gelooft in een toekomst met een multifunctioneel gebruik van velden en accommodatie. De stip op de horizon is het Sportclub "2.0” concept, met als motto "maatschappelijk verantwoord verenigen: een zelfredzame vereniging met een maatschappelijk profiel". 

Hisalis wil kortom een bloeiende vereniging blijven, die na vijf jaar weer leden kan aantrekken en plaatsen, in plaats van weigeren. Het nieuwe veld zal deze ambitie weer helpen waarmaken!

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.